AFÍN SGR PRESENTA UN RESULTAT POSITIU I UNA CREIXENT ACTIVITAT AVALÍSTICA

Afín

• Afín SGR va llançar un resultat positiu de 2 M€ a tancament de 2021 que ha destinat a reforçar el Fons de Provisions Tècniques (FPT). El coeficient de solvència es va situar per damunt del 24%.
• Després de 15 exercicis, el risc viu de l’entitat avaladora va tornar a créixer i es va situar en 326 M€, enfront dels 202,4 M€ de 2020, la qual cosa representa un 61% més.
• La societat de garantia recíproca de la Comunitat Valenciana va formalitzar 2.551 operacions per valor de 169 M€ en 2021, enfront de les 569 operacions de l’exercici anterior que van suposar 54,9 M€ formalitzats.
• Durant 2021 es va cancel·lar el total del deute subordinat de la Societat pendent amb les entitats financeres, donant per finalitzat el procés de reestructuració en el qual va estar immersa Afín SGR.

Afín SGR ha celebrat aquest matí la seua Junta General de socis amb la presència del director general de l’Institut Valencià de Finances (IVF) i president del consell de l’entitat avaladora, Manuel Illueca, i del director general d’Afín SGR, José María Badía. En el transcurs de la Junta s’han presentat les principals dades econòmiques i financers de la societat de garantia, a 31 de desembre de 2021, i s’han exposat les fites més importants de l’exercici.


Entre els aspectes més significatius de l’exercici, Manuel Illueca ha volgut destacar davant socis i consellers, els resultats en positiu generats per Afín SGR després d’una dècada de pèrdues consecutives: “El nostre repte, quan vaig arribar al març de 2016 al consell, era rehabilitar la Societat i, en aquesta Junta, podem constatar que ha arribat a bon port. En aquesta travessia ha sigut vital comptar amb l’obstinació de la Generalitat, l’empenyiment de l’IVF i de la banca comercial. És evident el canvi de cicle en Afín SGR: hem cancel·lat el total del deute, creix el risc viu, augmenta el coeficient de solvència i som ja la quarta Societat de Garantia Recíproca del territori nacional en volum de formalitzacions”


Balanç de situació


El resultat llançat per la Societat, que ha superat les previsions del pla de negoci, ha sigut de 2.067.198 € que s’han destinat íntegrament a reforçar els Fons de Provisions Tècniques, tal com és habitual en el sector de les societats de garantia. Així mateix, el coeficient de solvència d’Afí SGR va aconseguir el 24,5%, molt per damunt del 8% exigit pel Banc d’Espanya.


Després de 15 anys de caiguda del risc viu i dels ingressos per avals de la Societat, per primera vegada, Afín SGR ha tornat a tancar un any complet de creixement del risc viu, situant-lo en 326M€ enfront dels 202,4 M€ de 2020, xifra que ha suposat un increment del 61% respecte a l’exercici anterior. De la mateixa manera, els ingressos per comissió d’avals també van ascendir fins a 2,5 M€, enfront dels 1,7 M€ de 2020.
Respecte al passiu de la societat avaladora de la Comunitat Valenciana, cal destacar que durant 2021 es va cancel·lar el total del deute subordinat amb la banca com estava previst i va concloure el procés de reestructuració. Cal recordar que Afí SGR comptava en 2016 amb un passiu bancari que ascendia a 370,5 M€ i que va haver de ser rescatada per la Generalitat després de la crisi de 2013.


Activitat de la societat


Per part seua, l’activitat comercial d’Afín SGR va tornar a incrementar-se notablement. La xifra d’avals formalitzats va aconseguir en 2021 els 169 M€ enfront dels 54,2 milions de 2020, la qual cosa representa més d’un 200%. Aquesta tendència positiva i constant des de la seua tornada a l’activitat en 2016, es manté durant el present exercici. A maig de 2022, les formalitzacions superaven els 52M€, un 40% per damunt del collit durant el mateix període de l’any anterior.


Durant la celebració de la Junta també s’ha detallat la procedència dels avals formalitzats durant 2021. En aquest sentit, el 61,33% de les sol·licituds d’aval van arribar per petites empreses de fins a 10 empleats, el 28,58% per autònoms i el 9,7% restants, de mitjanes empreses de fins a 100 empleats. Així mateix, durant 2021 es van concedir avals per valor de 24,7M€ a més de 350 empreses de nova creació, el 14% del total formalitzat.


En aquest sentit, José Mª Badía, director d’Afín SGR, ha mostrat la seua satisfacció pel desenvolupament comercial de l’entitat: “La creixent activitat avaladora d’Afín SGR es manté ferma, la qual cosa demostra la nostra utilitat per al teixit empresarial. Volem estar prop de les necessitats de les pimes i autònoms de la Comunitat, per això les línies que avalem tracten de donar resposta a les diferents casuístiques que planteja la conjuntura econòmica i als reptes concrets de cada sector empresarial. Per a tot això, comptem amb l’estreta col·laboració de l’IVF i de les principals entitats financeres”.

Els nostres assessors

Beatriz Magro
Coordinadora de Negocio Alicante
Joaquín Jovani
Director de Negocio, Marketing e I+D+i