Convocatòria Junta General Ordinària 2023

Informatica Afín

El Consell d’Administració de la SOCIETAT DE GARANTIA RECÍPROCA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (la “Societat” o “Afin SGR”), reunit en sessió de data 16 de maig de 2023 ha acordat convocar Junta General Ordinària de Socis a celebrar en el Palau *dels *Boïl d´Arenós, situat a València, Carrer dels Llibrers número 2, el dilluns 5 de juny de 2023, a les dotze hores i trenta minuts en primera convocatòria, i el dimarts 6 de juny de 2023, en segona convocatòria, en el mateix lloc i a la mateixa hora.

Els nostres assessors

Beatriz Magro
Coordinadora de Negocio Alicante
Joaquín Jovani
Director de Negocio, Marketing e I+D+i