Liquiditat

Facilitem l’accés al finançament del circulant gràcies als nostres convenis amb les entitats de crèdit.

Característiques del producte:

  • Necessitats de tresoreria per a empreses en creixement, expansió internacional, accés a nous mercats, avançament de subvencions, etc.
  • Finançament fins a 1M€ mitjançant préstec o pòlissa de crèdit.
  • Termini de fins a 10 anys amb possibilitat d’incloure fins a 2 anys de carència.

Descobreix les condicions de finançament per al teu projecte

Interés nominal mínim 1,5%

Sol·licita un aval còmodament a través de la nostra oficina virtual.

Sol·licitar online

Coneix tots els nostres productes

Inversió

Aconsegueix el finançament necessari per al teu projecte gràcies als nostres convenis...

Impuls industrial

Finançament destinat a impulsar el creixement, productivitat i l'emprenedoria de Pimes INDUSTRIALS...